OGŁOSZENIA


8 listopada 2010.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju. Nasi eksperci i trenerzy przeprowadzili w sumie 686 godzin dydaktycznych w siedmiu lokalizacjach: Parzęczew, Rogów, Łask, Kutno, Regnów, Karolinów i Osjaków. Każdy z beneficjentów opracował swój indywidualny projekt, możliwy do wdrożenia na terenie województwa łódzkiego.
Dziękujemy wszystkim Beneficjentom za udział w szkoleniach Akademii Liderów Zrównoważonego Rozwoju i zapraszamy serdecznie do dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem.
Dziękujemy serdecznie również wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować przy realizacji projektu.

Zespół projektowy Akademii Liderów Zrównoważonego Rozwoju


1 września 2010.
Podajemy do Państwa wiadomości Kryteria oceny projektów wykonanych w ramach szkoleń Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju: TUTAJ.


4 stycznia 2010.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju informuje, że 23 czerwca br. kończy się realizacja trzech pierwszych zjazdów Akademii Liderów Zrównoważonego Rozwoju w lokalizacjach: Parzęczew, Rogów, Łask, Kutno, Regnów, Karolinów i Osjaków. Uczestnicy szkoleń są w trakcie pisania indywidualnych projektów pod kierunkiem ekspertów. W biurze projektu, w każdy piątek w godz. 12.00-18.00 odbywają się dyżury konsultacyjne, podczas których uczestnicy mogą bezpłatnie uzyskać pomoc w tym zakresie.

10 czerwca 2010.
Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenia Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji i instytucji lokalnych, a także do aktywnych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy chcą nabyć umiejętności stosowania narzędzi i mechanizmów zrównoważonego rozwoju.

Każdy z beneficjentów projektu przy pomocy ekspertów i trenerów opracuje własny projekt możliwy do wdrożenia na terenie swojej gminy lub regionu. Beneficjenci uzyskają również kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania strategii, programów, planów, biznesplanów i studiów wykonalności dla projektów.

Szkolenia będą miały głównie formę warsztatową i będą odbywały się w siedzibach Lokalnych Grup Działania z terenu województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: TUTAJ.


<<< STRONA GŁÓWNA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.