PLANY ZAJĘĆ:

Harmonogram lokalizacyjno - terminowy zjazdów
Akademii liderów zrównoważonego rozwoju
grupa miejsce szkolenia ZJAZD I ZJAZD II ZJAZD III ZJAZD IV godziny szkoleń
1 Parzęczew 2,3 lutego 23,24 marca 11,12 maja 7 września 9.00-16.00
2 Rogów 9,10 lutego 30,31 marca 18,19 maja 14 września 9.00-16.00
3 Łask 16,17 lutego 6,7 kwietnia 25,26 maja 21 września 9.00-16.00
4 Kutno 23,24 lutego 13,14 kwietnia 1,2 czerwca 28 września 9.00-16.00
5 Regnów 2,3 marca 20,21 kwietnia 22,23 czerwca 5 października 9.00-16.00
6 Karolinów 9,10 marca 27,28 kwietnia 15,16 czerwca 12 października 9.00-16.00
7 Osjaków 16,17 marca 4,5 maja 8,9 czerwca 19 października 9.00-16.00

W ramach szkolenia beneficjent (uczestnik) otrzymuje:

  1. "Poradnik lidera zrównoważonego rozwoju" (podręcznik)
  2. Komplet materiałów z danego szkolenia
  3. Posiłek regeneracyjny w przerwie w godz. 13.00 - 13.30

Szkolenia, materiały i konsultacje są bezpłatne. Organizator szkolenia nie rekompensuje kosztów dojazdu.

Rekrutacja uczestników szkoleń trwa do 31 stycznia 2010 roku.

Tel./fax (042) 633 12 80, tel. kom. 502 656 375
e-mail: akademia.liderow@wp.pl
www.czr.org.pl/alzr

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZAJĘĆ:

Zjazd I:
data grupa miejsce szkolenia
2,3 lutego 1 Parzęczew
9,10 lutego 2 Rogów
16,17 lutego 3 Łask
23, 24 lutego 4 Kutno
2,3 marca 5 Regnów
9,10 marca 6 Karolinów
16,17 marca 7 Osjaków
dzień 1:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 POZNAJMY SIĘ. Oczekiwania uczestników. Techniki pracy lidera („metaplan”). dr inż. Elżbieta Strzelecka 1 Agenda 21 i jej realizacja na terenie Polski. inż Zbigniew Tynenski
2 POZNAJMY SIĘ. Techniki pracy lidera. Komunikat. Omówienie modułów. dr inż. Elżbieta Strzelecka 2 Agenda 21 - zasady zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski
3 POZNAJMY SIĘ. Warsztat komunikacji zespołowej. dr inż. Elżbieta Strzelecka 3 Narzędzia i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski
4 Przeprowadzenie ankiety. dr inż. Elżbieta Strzelecka 4 Lokalna Agenda 21. inż. Zbigniew Tynenski
5 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka 5 Zrównoważony rozwój a edukacja środowiskowa. mgr Grażyna Chęcińska
6 Agenda 21 i jej realizacja na terenie Polski. inż. Zbigniew Tynenski 6 Edukacja ekologiczna w pierwszej dekadzie XXI w. mgr Grażyna Chęcińska
7 Agenda 21 - zasady zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski 7 Podstawowe zasady edukacji ekologicznej. mgr Grażyna Chęcińska
dzień 2:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Narzędzia i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski 1 POZNAJMY SIĘ. Oczekiwania uczestników. Techniki pracy lidera („metaplan”). dr inż. Elżbieta Strzelecka
2 Lokalna Agenda 21. inż. Zbigniew Tynenski 2 POZNAJMY SIĘ. Techniki pracy lidera. Komunikat. Omówienie modułów. dr inż. Elżbieta Strzelecka
3 Budowanie strategii, programów i planów stosując zasady zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski 3 POZNAJMY SIĘ. Warsztat komunikacji zespołowej. dr inż. Elżbieta Strzelecka
4 Rodzaje projektów. inż. Zbigniew Tynenski 4 Przeprowadzenie ankiety. dr inż. Elżbieta Strzelecka
5 Zrównoważony rozwój a edukacja środowiskowa. mgr Grażyna Chęcińska 5 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka
6 Edukacja ekologiczna w pierwszej dekadzie XXI w. mgr Grażyna Chęcińska 6 Budowanie strategii, programów i planów stosując zasady zrównoważonego rozwoju. inż. Zbigniew Tynenski
7 Podstawowe zasady edukacji ekologicznej. mgr Grażyna Chęcińska 7 Rodzaje projektów. inż. Zbigniew Tynenski
Zjazd II:
data grupa miejsce szkolenia
23,24 marca 1 Parzęczew
30,31 marca 2 Rogów
6,7 kwietnia 3 Łask
14,15 kwietnia 4 Kutno
20,21 kwietnia 5 Regnów
27,28 kwietnia 6 Karolinów
4,5 maja 7 Osjaków
dzień 1:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka 1 Przygotowywanie projektów - biznes plan i studium wykonalności. inż. Zbigniew Tynenski
2 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka 2 Źródła finansowania projektów, w tym ze środków UE. inż. Zbigniew Tynenski
3 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka 3 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
4 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka 4 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
5 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka 5 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
6 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka 6 Holistyczne ujmowanie treści przyrodniczych w zajęciach terenowych. mgr Grażyna Chęcińska
7 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka 7 Przykłady organizacji imprez i akcji propagujących ideę zrównoważonego rozwoju. mgr Grażyna Chęcińska
dzień 2:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Przygotowywanie projektów - biznes plan i studium wykonalności. inż. Zbigniew Tynenski 1 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka
2 Źródła finansowania projektów, w tym ze środków UE. inż. Zbigniew Tynenski 2 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka
3 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 3 Autodiagnoza własnych zasobów. dr inż. Elżbieta Strzelecka
4 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 4 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka
5 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 5 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka
6 Holistyczne ujmowanie treści przyrodniczych w zajęciach terenowych. mgr Grażyna Chęcińska 6 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka
7 Przykłady organizacji imprez i akcji propagujących ideę zrównoważonego rozwoju. mgr Grażyna Chęcińska 7 Budowanie zespołu. dr inż. Elżbieta Strzelecka
Zjazd III:
data grupa miejsce szkolenia
11,12 maja 1 Parzęczew
18,19 maja 2 Rogów
25,26 maja 3 Łask
1,2 czerwca 4 Kutno
22,23 czerwca 5 Regnów
15,16 czerwca 6 Karolinów
8,9 czerwca 7 Osjaków
dzień 1:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka. 1 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
2 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka 2 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
3 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka 3 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
4 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka 4 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
5 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 5 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka
6 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 6 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka
7 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 7 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka
dzień 2:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 1 Realizacja zadań w gminie. dr inż. Elżbieta Strzelecka
2 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 2 Analiza wizyt studyjnych w gminie. Wskaźniki. dr inż. Elżbieta Strzelecka
3 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 3 Analiza wizyt studyjnych w gminie. Wskaźniki. dr inż. Elżbieta Strzelecka
4 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski 4 Podsumowanie zajęć. dr inż. Elżbieta Strzelecka
5 Analiza wizyt studyjnych w gminie. Wskaźniki. dr inż. Elżbieta Strzelecka 5 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
6 Analiza wizyt studyjnych w gminie. Wskaźniki. dr inż. Elżbieta Strzelecka 6 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
7 Podsumowanie zajęć. dr inż. Elżbieta Strzelecka 7 Warsztaty projektów indywidualnych. inż. Zbigniew Tynenski
Zjazd IV:
data grupa miejsce szkolenia
7 września 1 Parzęczew
14 września 2 Rogów
21 września 3 Łask
28 września 4 Kutno
5 października 5 Regnów
12 października 6 Karolinów
19 października 7 Osjaków
dzień 1:
podgrupa A podgrupa B
zaj. temat ekspert zaj. temat ekspert
1 Rola i zadania LGD w rozwoju obszarów wiejskich. inż. Jolanta Pęgowska 1 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Marek Witon
2 Rola i zadania LGD w rozwoju obszarów wiejskich. inż. Jolanta Pęgowska 2 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Santiago De La Fuente-Ramirez
3 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Marek Witon 3 Rola i zadania LGD w rozwoju obszarów wiejskich. inż. Jolanta Pęgowska
4 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Santiago De La Fuente-Ramirez 4 Rola i zadania LGD w rozwoju obszarów wiejskich. inż. Jolanta Pęgowska
5 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Roland San Sebastian Y Cortez 5 Obrona prac. wszyscy eksperci
6 Obrona prac. wszyscy eksperci 6 Technologie innowacyjne w ochronie środowiska. Roland San Sebastian Y Cortez
7 Podsumowanie projektu, rozdanie certyfikatów. wszyscy eksperci 7 Podsumowanie projektu, rozdanie certyfikatów. wszyscy eksperci
<<< STRONA GŁÓWNA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.