ANKIETA


Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Ankieta związana jest z Projektem Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju realizowanym przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi. Uzyskane wyniki ankiety będą istotnym wstępem do szkoleń adresowanych do animatorów rozwoju lokalnego. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju


1. Czy znane jest Ci pojęcie „rozwój zrównoważony”?

tak
nie

2. Czy masz wiedzę o dokumencie Agenda-21?

tak
nie

3. Czy Twoja gmina ma opracowaną strategię rozwoju?

tak
nie
nie wiem

4. Czy działasz lub podejmowałeś działania mające wpływ na decyzje dotyczące rozwoju Twojej gminy?

tak
nie

5. Czy w Twoim otoczeniu działa osoba, którą możesz nazwać liderem (animatorem) rozwoju lokalnego?

tak
nie

6. Czy Twoim zdaniem potrzebni są liderzy lokalni?

tak
nie

7. Kto Twoim zdaniem powinien być liderem rozwoju lokalnego (sołtys, wójt, burmistrz, prezydent, przedsiębiorca, ksiądz, osoba należąca do organizacji pozarządowej itp.)?8. Co powinno wyróżniać lidera lokalnego? (zanacz trzy odpowiedzi według Ciebie najistotniejsze)
UWAGA! odpowiedzi należy zaznaczać z wciśnietym klawiszem ctr.

inne cechyPROFIL OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ

1. Wiek: lat

2. Płeć: kobieta mężczyzna

3. Wykształcenie: średnie policealne licencjat wyższe inne

4. Miejsce zamieszkania:

wieś - mieszkańców:
miasto - mieszkańców:

5. Podaj nazwę Twojej gminy:


Dziękujemy bardzo za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.


<<< STRONA GŁÓWNA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.