KONTAKT:

Akademia Liderów Zrównoważonego Rozwoju
Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Ul. Legionów 2
90-401 Łódź
Tel./fax (042) 633 12 80

e-mail: akademia.liderow@wp.pl
www.czr.org.pl

Główny koordynator projektu z ramienia Zarządu CZR: Teresa Adamska

<<< STRONA GŁÓWNA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.